درباره ما

درباره ما

دکتر مهدی سودی – شهروند و ساکن استرالیا – کارشناس رسمی مهاجرت با مجوز از سازمان کارشناسان رسمی مهاجرت استرالیا (OMARA) و شماره ثبت ۲۰۱۲۳۴۵۶مدیر موسسه خدمات مهاجرتی و ویزایی فالکن در کشور استرالیا می باشد.

وی دوره یک ساله دانشگاهی حقوق مهاجرت استرالیا را در دانشگاه ویکتوریای شهر ملبورن با موفقیت سپری نمود. سپس و جهت اخذ مجوز فعالیت رسمی به عنوان کارشناس رسمی مهاجرت، هر دو مرحله کتبی و شفاهی آزمون Capston را در دانشکده حقوق استرالیا با موفقیت گذراند. در نهایت با دریافت مجوز فعالیت از سازمان OMARAدر سال ۲۰۲۰ رسماً آغاز به ارایه خدمات مهاجرتی و ویزایی ویژه کشور استرالیا نمود.

ایشان همچنین از سال ۲۰۰۳ به طور فعال و گسترده به عنوان مترجم رسمی کتبی و شفاهی با مجوز از سازمان مترجمین رسمی استرالیا (NAATI) مشغول به کار بوده است و هم اکنون نیز این خدمات را بویژه برای پرونده های مهاجرتی خود اریه می کند. برای اطلاعات بیشتر در زمینه ترجمه رسمی ایشان به وبسایت www.mehdisoodi.com.au مراجعه کنید.

لازم به ذکر است ما از خدمات متخصصین دیگر مانند حسابدار، وکیل، و افراد مجرب رشته شما برای ارایه توصیه های مهاجرتی و ویزایی و خدمات بی نقص و با استانداردهایی بالا استفاده می کنیم.

کارشناس رسمی مهاجرت استرالیا

شماره ثبت: 2016060