سوالات متداول

یکی از خدماتی که شما از مشاورین رسمی مهاجرت دریافت می کنید، ارایه اطلاعات تخصصی مهاجرتی و ویزایی به شماست و زمانی که برای انجام این کار برای شما صرف می کنند. بنابراین طبیعی است جلسه اولیه مشاوره که شما اطلاعات خود را به ما می دهید و در پاسخ توصیه حقوقی و مهاجرتی ما را دریافت می کنید نمی تواند رایگان باشد. هزینه این جلسه ۱۵۰ دلار استرالیاست و می تواند تا یک ساعت طول بکشد.

جلسات مشاوره می تواند حضوری در ملبورن و یا از طریق اینترنت به صورت تصویری و یا فقط صوتی برگزار شود.

تصمیم گیرنده ارایه و یا عدم ارایه ویزا به شما،‌ مسئول پرونده تان در اداره مهاجرت استرالیاست. نقش مشاور رسمی مهاجرت اینست که کمک کند شما ویزایی مناسب شرایط تان را انتخاب کنید و تقاضایی درست،‌ بدون نقص و خطا،‌ و از لحاظ قانونی صحیح ارایه کنید. اینها مهمترین کارهایی هستند که شما بایستی انجام دهید و در این مسیر مشاور رسمی مهاجرت می تواند کمک ارزشمندی کند. اما تصمیم درباره نتیجه تقاضای ویزا فقط با مسئول پرونده اداره مهاجرت استرالیا است.